Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Het gaat goed met de zomerkampen in Nederland!

Door jeugdkamp.net

In maart 2012 benaderde jeugdkamp.net ruim 80 organisatoren van jeugd- en zomerkampen met het verzoek mee te werken aan een kleinschalig onderzoek. Doel van dit onderzoekje was de laatste ontwikkelingen van zomerkampen in Nederland in kaart te brengen waarbij de huidige crisis centraal stond. Heeft de crisis, waarin Nederland zich bevindt, invloed op de ontwikkeling van het aantal zomerkamp bezoekers?

En wat betekent dit? Gaan er door de crisis juist meer kinderen op jeugdkamp of juist minder? Voor beiden is immers wat te zeggen. Doordat er minder geld te besteden is, gaan gezinnen niet op vakantie en sturen ze hun kinderen op zomerkamp. Of geldt dat door de crisis kinderen maar 1x op vakantie kunnen gaan en dat daardoor de zomerkampen als eerste worden weggestreept?

Bijna 50 zomerkamporganisaties gaven aan mee te willen werken, hieronder leest u de resultaten.

 

Inleiding

Georganiseerde jeugdkampen en zomerkampen zijn begin vorige eeuw komen overwaaien uit de Verenigde Staten. In 1861 ging Frederick W. Gunn met een grote groep schooljongen twee weken vissen, varen en kamperen in de bossen bij Washington. Dit kamp was zo’n groot succes dat het Gunnery Camp nog 12 jaar georganiseerd zou worden door Gunn.

In Nederland werd het eerste zomerkamp in 1910 georganiseerd door YMCA. Vooral na de tweede wereldoorlog, toen de kampen ook voor meisjes werden georganiseerd, kregen de zomerkampen een groeispurt in Nederland. In 2009 wijde het Jeugdjournaal een item aan zomerkampen waarin ze stelden dat er per jaar ongeveer 100.000 kinderen in Nederland op georganiseerde zomerkampen gaan. Dit aantal is naar ons weten nooit echt goed onderzocht en/of onderbouwd en minstens achterhaald.

Door de inventarisatie die jeugdkamp.net vorige maand maakte, loopt het aantal kinderen dat op zomerkamp gaat naar onze mening richting de 125.000 tot 135.000 per jaar. Het betreft hier georganiseerde zomer- en jeugdkampen. Scoutingkampen, schoolkampen en kampen die vanuit een (sport-)vereniging georganiseerd zijn, zijn dus niet meegenomen in dit aantal.

 

Zomerkampen in Nederland vs Summercamps in de Verenigde Staten

Laten we beginnen met te stellen dat de zomerkampen (Summercamps) in de Verenigde Staten ontstaan zijn uit een andere behoefte. In de Verenigde Staten duurt de zomervakantie ongeveer 12 weken, wat neer komt op 3 maanden!  Je kan je voorstellen dat je als ouder dus wel terug moet vallen op de zomerkampen. Het is immers onmogelijk voor ouders om ook 3 maanden vrij te nemen om voor de kinderen te zorgen. Nederland daarentegen kent één van de kortste zomervakanties van Europa. Deze duurt ongeveer 6 weken, meestal van half juli tot eind augustus. Alhoewel niet elke ouder 6 weken vrij kan nemen, is deze periode (zeker met 2 ouders, opa’s en oma’s) veel beter te overbruggen. De noodzaak van een zomerkamp is in Nederland niet echt aanwezig. Zomerkampen worden hier in het algemeen gezien als extra vakantie voor het kind, naast de vakantie met het gezin.

Wanneer we naar de bevolking in de VS kijken, zien we dat dit er bijna 314 miljoen zijn. Daarvan zijn er bijna 21 miljoen jongeren (< 20 jaar), wat neer komt op een aandeel van 7% jongeren. In Nederland hebben we 16,8 miljoen inwoners, waarvan er ruim 23% jonger zijn dan 20. Wat dit betreft kan je dus stellen dat Nederland, ondanks de vergrijzing, relatief veel jeugd kent. Wanneer we deze aantallen echter spiegelen aan het aantal zomerkamp bezoekers, zien we dit overwicht niet meer terug. In de Verenigde Staten gaat 53% van de kinderen op zomerkamp. In Nederland is dit net 3%. In absolute getallen verhouden deze getallen zich als ruim 11 miljoen in de VS tot 125.000 in Nederland in 2011.


Figuur 1 – Deelnemers zomerkampen vs totale jeugd (<20 jaar)

 

De verschillen met de Verenigde Staten die in de aantallen te vinden zijn, zijn deels in de prijsstelling terug te vinden. Kost een zomerkamp met overnachting in de VS gemiddeld 85 dollar (€ 63,-), in Nederland is dit, voor zomerkampen in eigen land ook gemiddeld € 63,-. Er zijn kampen te boeken van 6,50 euro per dag tot en met 120 euro per dag. Kampen in het buitenland zijn over het algemeen duurder dan de kampen in Nederland.

Voor een kamp zonder overnachting betaal je in de VS echter een stuk minder, omgerekend 30 euro. In Nederland komt het gemiddelde voor een dagkamp ongeveer op 60 euro.


Figuur 2 – Gemiddelde prijs per dag voor een zomerkamp (2012)

 

Er zijn in de VS 12.000 kamporganisaties ingeschreven. Hoeveel dit er in Nederland zijn is niet precies te achterhalen. Er zijn organisaties die zich specifiek bezighouden met het organiseren van zomerkampen, maar je hebt ook organisaties die gedurende het jaar zich bezighouden met andere activiteiten en daarbij één keer per jaar een zomerkamp organiseren. Een eerste inventarisatie leerde ons dat er ruim 100 organisaties zijn die zich puur bezig houden met het organiseren van zomerkampen. De tweede groep laat zich moeilijk kwantificeren. Zo zijn er in Nederland bijvoorbeeld al ruim 100 zeilscholen die allemaal wel 1x per jaar een zeilkamp organiseren.

 

Zomerkampen in 2011 versus zomerkampen in 2010

Op de vraag of de organisaties in 2011 een groei ten aanzien van 2010 zagen, bevestigden 44% dit positief. Iets minder dan de helft van de organisaties zag meer kinderen in 2011 op zomerkamp gaan dan in het jaar ervoor. Een kwart van de zomerkamporganisaties zag geen verschil tussen het aantal in 2011 en 2010. Dit is deels te verklaren doordat een aantal kampen vol zat. Het maximaal aantal deelnemers was gehaald. Mocht dit aantal ruimer genomen worden, zou het maar zo kunnen zijn dat ook een deel van deze 25% alsnog een groei ten opzichte van 2010 gezien zou hebben. 33% van de organisaties gaf aan een dalende lijn te zijn ingezet na 2010. In 2011 gingen er bij deze kampen minder kinderen mee dan het jaar daarvoor.

In totaal was er bij de deelnemers van ons onderzoek een groei in 2011 ten aanzien van 2010 te zien van 4%.

Er waren kampen bij die een groei zagen van 100% doordat zij een extra week inzetten. Als we deze uitschieters weglaten, zien we een spreiding van een groei van 20% tot een daling van 50%. Waar sommige organisaties het aantal deelnemers dus zagen stijgen met 20%, zagen anderen een daling van 50% in het aantal deelnemers. Onder de kampen die aangaven een stijging te zien, was de gemiddelde stijging 17%. De kampen die een daling zagen, kenden een gemiddelde daling van 12%.

Al met al bleek 2011 dus een beter jaar dan het jaar ervoor te zijn voor de zomerkamporganisaties.

 

De verwachtingen voor 2012

En hoe zit het nu met aankomende zomer? Verwachten de zomerkamporganisaties een groei of juist een daling? Of stagneert het aantal deelnemers?

Uit het onderzoek van jeugdkamp.net blijkt dat een grote meerderheid vertrouwen heeft in de (nabije) toekomst. Maar liefst 53% van de zomerkamporganisaties verwacht dit jaar een groei ten aanzien van 2011 te laten zien! Wederom een kwart van de organisaties verwacht gelijkblijvende resultaten als het jaar ervoor. Slechts 22% voorziet een daling in het aantal deelnemers en verwacht dat 2012 een slechter jaar wordt dan 2011. Onder de organisaties die een stijging verwachten, wordt een gemiddelde stijging verwacht van 12%. De organisaties die een daling vrezen, houden rekening met een daling van 11%.


Figuur 3 – Verwachting 2012 zomerkamporganisaties vs 2011

 

In totaal kan op basis van de antwoorden van de organisaties gesteld worden dat het aantal deelnemers van zomerkampen in 2012 zal toenemen met 5%.

Indien deze trend zich voortzet, zal het aantal deelnemers binnen 8 jaar de 200.000 overstijgen.


Figuur 4 – Verwachte groei aantal deelnemers

 

Zomerkampen en de crisis

Hoe zit het nu? Hebben de zomerkampen in Nederland nu wel of geen last van de crisis? Er is immers een groei te zien van 4% vorig jaar en dit jaar wordt er een groei verwacht van 5%. Op basis van deze aantallen zou je in elk geval kunnen stellen, dat zomerkampen geen negatieve gevolgen kennen van de crisis. Wij hebben het zelf gevraagd aan de zomerkamporganisaties die een daling of stagnatie verwachten. Ruim 33% verwachtte dat de crisis geen positieve maar ook geen negatieve invloed zal hebben op het aantal deelnemers van zomerkampen.

Meer dan de helft van de kampen die het moeilijk hebben, gaf aan de crisis hiervan als oorzaak te zien. Een organisatie stelde dat “de beperkte financiële ruimte van vele gezinnen er voor zorgde dat die nu een keuze om samen op stap te gaan, dan iedereen een vakantieweek extra aan te bieden”. Een andere organisatie gaf aan dat “door de crisis de trend naar beneden was ingezet”.

 

Conclusie

Op basis van dit onderzoekje kunnen we een aantal conclusies opsommen:

  1. Per jaar gaan er zo’n 125.000 kinderen op georganiseerde zomerkampen
  2. Het laatste jaar is het aantal deelnemers gegroeid met 4%
  3. Verwacht wordt dat in 2012 het aantal deelnemers groeit met 5%
  4. Zomerkamporganisaties verwachten een opwaartse trend in het aantal bezoekers
  5. De crisis lijkt geen negatief effect te hebben op het aantal deelnemers van jeugdkampen
  6. Indien de trend die is ingezet wordt doorgezet, zal het aantal zomerkampdeelnemers in 2020 de 200.000 overstijgen

Over het algemeen mogen we concluderen dat het goed gaat met de zomerkampen in Nederland. De aantallen uit de Verenigde Staten zullen wij nooit gaan halen, maar er is een positieve trend ingezet die de laatste jaren 4% a 5% groei laat zien van het aantal deelnemers. Als deze trend zich doorzet, kan het aantal zomerkamp deelnemers in 2020 de 200.000 passeren! Daarnaast kan in elk geval gesteld worden dat de crisis over het algemeen geen negatief effect heeft op het aantal zomerkamp deelnemers. Uitzondering uiteraard daargelaten. Het merendeel van de zomerkamporganisaties is positief en verwacht dat 2012 een beter jaar wordt dan 2011. Het zou fijn zijn als deze instelling gemeengoed wordt in Nederland. Dan zijn we er met z’n allen zo weer boven op!

 

4 april 2012,

Team jeugdkamp

 

Wilt u dit onderzoek liever downloaden en op uw gemak lezen? Download dan het volledige rapport: Zomerkamp onderzoek 2012.pdf

 

Over jeugdkamp.net

jeugdkamp.net biedt het grootste en beste overzicht van zomerkampen, jeugdkampen en vakantiekampen in Nederland. De mensen achter jeugdkamp.net zijn zelf altijd met heel veel plezier op zomerkampen geweest en hebben dus veel ervaring.

Zelf ook op jeugdkamp.net staan? Bekijk op http://www.jeugdkamp.net/jeugdkamp-aanmelden/ de mogelijkheden om uw jeugdkampen te plaatsen.

 

Disclaimer en copyright

Deze tekst is zorgvuldig samengesteld door het team achter jeugdkamp.net. Alhoewel alle responses en data zorgvuldig geanalyseerd en verwerkt is, neemt jeugdkamp.net geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten in het onderzoek.

De inhoud mag (deels) worden overgenomen mits de bron vermeld wordt. Indien er (delen van de) tekst op uw website wordt geplaatst, dient er gelinkt te worden naar jeugdkamp.net middels een hyperlink naar http://www.jeugdkamp.net/zomerkamp-onderzoek-2012/

© jeugdkamp.net 2012

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.